INSCHRIJVEN

Wilt u zich inschrijven in onze praktijk? U kunt dan het formulier hiernaast gebruiken.

Na het insturen van het formulier wordt u op de wachtlijst geplaatst. U ontvangt na enkele weken een e-mail met informatie voor het plannen van een intake. Bij deze intake afspraak worden uw wensen besproken en volgt een mondonderzoek.

Meestal zijn röntgenfoto’s nodig om uw gebitssituatie goed te kunnen beoordelen. Daarom vragen we u de gegevens van uw vorige behandelaar op te vragen. Indien deze niet beschikbaar of niet voldoende recent zijn, worden bij uw intake afspraak nieuwe röntgenfoto’s gemaakt.

    Ik geef Tandartsenpraktijk de Waal toestemming om gegevens over mij en mijn gezondheid te verwerken in het kader van de te verlenen mondzorg. Deze toestemming omvat mede het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in mijn patiëntendossier en het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan andere zorgaanbieders, voor zover dit nodig is in het kader van mijn behandeling.